Digamber Jain foundation Telephone Numbers for Room booking

shikharji digamber accommodation contact number are followings:

NoFoundation NameTelephone Number(Std :06558)
1Kund kund kahan07250536682
2Uttar pradesh prakash bhavan+91 99398 00471 / 8789752150
3Sri Sevaytan232428,9431973601
4Shri sammed shikhar adinath9470313629
5Terapanthi kothi232292
6Tyagi bratee ashram232261
7Triyog ashram232252
8Sammate sadhna sadan232218
9Digambar jain mujeyam232253
10Taran bhavan9431160466
11Aninda parasnath232215
12Gunayatan9831076982,9431223893
13Hospital and reserch center232265
14Madhyalok Shodh Sansthan 232257
15Beespanthi Kothi232228,232209,232361

 

 

1 Shares